facebook

twitter

linkedin

Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit databaseconversies t.b.v. huisartsen. Indien een huisarts wil overstappen naar een nieuw Huisarts Informatie Systeem (HIS), zal er een conversie van de patiëntendossiers moeten plaats vinden. MuCom Software is in staat om deze conversie voor elk willekeurig HIS uit te voeren. Er wordt nauw samengewerkt met 5 van de 6 grote HIS leveranciers (er zijn 8 HIS leveranciers in Nederland) om dit tot een goed einde te brengen. Vaak blijkt iedere conversie voor een deel toch weer maatwerk te zijn. MuCom Software heeft al sinds 1998 ervaring met conversies van HISsen. En omdat er constant ontwikkelingen plaats vinden, wordt er veel tijd gestoken in de aanpassing en finetuning van de conversiesoftware. Meer over conversies van HISsen kunt u lezen op www.HisConversie.nl.