facebook

twitter

linkedin

Voor het ontwikkelen van websites is gekozen voor het Joomla! platform. Joomla! heeft het grote voordeel dat de inhoud (content) en de vormgeving (design) voor een groot deel losgekoppeld zijn. Je kan je dus eerst richten op het ontwerp, zowel functioneel als wat vormgeving betreft, en de inhoud (tekst, plaatjes, menustructuur, etc) kan later worden toegevoegd. En natuurlijk is het een fluitje van een cent om de inhoud snel aan te passen, of aan te vullen, zonder dat de complete site aangepast moet worden. Dat geldt ook voor de eindgebruiker; hij hoeft zich dan niet eerst tot de webdesigner te wenden. En dat scheelt weer in de kosten.